יום א', יא’ בתמוז תשע”ח
דף הבית הייחודיות שלנו מרחבי כיתות אלבום תמונות דבר הרב חדר מורים יצירת קשר
19:18 (30/12/17)
09:23 (18/12/17)
09:21 (18/12/17)
.

בס"ד הורים ותלמידים יקרים השבוע אנו מציינים את יום ההילולא של סדנא בבא סאלי זצק"ל כל מה שאומר או אדבר קטן הוא מלהכיל את גדולתו של רביהו ישראל אבוחצירא זצ"ל אולם חובה עלינו ללמוד בכל מקום אל גודל צדקותו ואהבתו העצומה לעם ישראל דרכו המיוחדת וההנהגות של קדושה נוראית ועצומה בבא סאלי כונה כך בגלל גודל תפילתו מול מלך העולם אין אדם שלא הרגיש בבואו לביתו כי בטוח הוא שיצא ממנו עם ישועה והצלחה אך תמיד עלינו להזכיר לכולם את דברי של הרב הרה"ג מרדכי אליהו זצק"ל אשר תמיד נהג לומר על בבא סאלי שהוא היה חיי בדורנו וגם אם אנו לא יכולים להגיע לגודל מעלתו אך אנו יכולים לקחת ממנו משהו שבמשהו תפילתו ואהבתו לעם ישראל היוו את הקשר של עבותות האהבה שיש לנו היום אליו היה מלא וגדוש בתורה בנגלה ובנסתר ולא כמו שרק חושבים שהיה בעל מופת של ניסים ידוע החשק העצום שהיה לו והאמונה כי יזכה לראות ולחזות במשיח צדקנו אך לגודל מסירות נפשו על עם ישראל הקריב זאת זה הפלא ופלא עצום זכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל יום ההילולא בד' בשבט השנה זה יוצא ביום שבת הקרובה פרשת " בא " נזכה שפרשיות גאולה הללו וימי השובבים יעמדו לנו לראות בקרוב בימינו את בניין בית המקדש ולחזות בנועם ה' ובהיכלו יחד עם כל הצדיקים ונשמח שמחת עולם אני מצרף לכם קטעי צפיה על הבבבא סאלי זצק"ל *YouTube:PxYCxYDTmw0?rel=0&showinfo=0* *YouTube:Dbv70kS--MQ?rel=0&showinfo=0* *YouTube:NROE0VgrrW0?rel=0&showinfo=0* *YouTube:62QKP2LDik4?rel=0&showinfo=0* *YouTube:wKLlUnzrwmc?rel=0&showinfo=0*